fbpx

ฉีดฟิลเลอร์ แก้มและศัลยกรรมดึงหน้า แตกต่างกันอย่างไร

ฉีดฟิลเลอร์แก้มและศัลยกรรมดึงหน้า แตกต่างกันอย่างไร

ฉีดฟิลเลอร์ร่องแก้มให้ดูเป็นธรรมชาตินั้น หมอที่มีประสบการณ์ต้องประเมินสาเหตุของการเกิดร่องแก้มในแต่ละคน เพื่อแก้ไขร่องแก้มลึกอย่างตรงจุด